Hizmetler

EMDR Terapisi
EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır.

EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bugüne kadar her yaştan milyonlarca kişinin farklı tiplerde psikolojik rahatsızlıklarının başarıyla tedavi edilmesini sağlamıştır.

Dr. Francine Shapiro tarafından geliştirilen EMDR, tüm dünyadan terapistlerin ve araştırmacıların katkılarıyla hızla gelişmeye devam etmektedir. Günümüzde EMDR, birçok farklı terapi ekollerinden ögeleri içeren, farklı tanı almış durumlara özel standartlaştırılmış protokolleri bulunan, bütüncül bir terapi yöntemidir. Göz hareketleri, hafifçe dokunma gibi çift taraflı uyaranları travmatik deneyimin işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kullanılırak psikolojik rahatsızlığın sebep olduğu semptomları, şikayetlerin azalmasına, ortadan kalkmasına yardımcı olur. Yeni bakış açıları, pozitif duygu, inanç ve düşünceler kazandırarak bireyin kişisel gelişimine katkıda bulunur.